atribuirea-contractelor-publice-controlata-dupa-o-metodologie-noua

 Catalog-Item Reuse

Atribuirea contractelor publice, controlată după o metodologie nouă
Adaugat la data 26 ianuarie 2018

Modul de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii va fi controlat de Agenția Națională pentru Achiziții Publice după o metodologie nouă.
Controlul ex-post denumește activitatea derulată de Direcția Control ex-post din cadrul ANAP, privind modul în care au fost atribuite contractele de achiziții publice ca urmare a sesizărilor / solicitărilor persoanelor fizice/juridice.
De asemenea, metodologia ANAP prevede și acțiuni tematice introduse în planul de control ex-post ca urmare a solicitării altor structuri din cadrul ANAP în urma semnalelor sau identificate în mass-media, precum și alte surse de informare.
Activitățile de control ex-post în curs de desfășurare la data la care va intra în vigoare a noul ordin vor fi finalizate în baza prevederilor în vigoare la data demarării lor.
Persoanele interesate să formuleze propuneri și/sau observații cu privire la conținutul acestui proiect (atașat), le vor transmite la adresa de e-mail: transparenta.decizionala@anap.gov.ro, până pe 2 februarie.
Metodologia de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii