atentionare-corectie-financiara

 Catalog-Item Reuse

Atenționare pentru evitarea aplicării unor corecții financiare
Adaugat la data 17 martie 2021

Atenționare pentru evitarea aplicării unor corecții financiare ca urmare a utilizării unor standarde naționale sau transpunea unor standarde europene fără mențiunea „sau echivalent"

Având în vedere prevederile:

– art. 156, alin. 1, lit b) din Legea 98/2016 : „Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel național, în măsura în care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificațiile tehnice se stabilesc în una dintre următoarele modalități:

b) prin trimitere la specificații tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuția lucrărilor şi la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent"

– art. 42, alin. 3 , lit. b) din Directiva 2014/24 UE Specificații tehnice:

(3) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel național, în măsura în care sunt compatibile cu legislația Uniunii, specificațiile tehnice se formulează în unul dintre următoarele moduri:

(b) făcând trimitere la specificații tehnice și, în ordinea preferinței, la standardele naționale care transpun standarde europene, la evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau – în lipsa oricărora dintre acestea – la standarde naționale, la agremente tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

Vă recomandăm ca la întocmirea documentațiilor de atribuire să aveți în vedere ca fiecare trimitere la standarde naționale sau la transpunerile unor standarde europene să fie însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

În acest sens, un exemplu de text care poate fi utilizat în documentația de atribuire este următorul:

„Toate specificațiile, serviciile și cerințele menționate și solicitate în cadrul documentației de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt însoțite de mențiunea <<sau echivalent>>”

Dorim să atragem atenția asupra faptului că, în situația în care în urma verificărilor efectuate de AM/OI/AA se constată că în documentația de atribuire publicată în SEAP se menționează standarde naționale sau transpunerile unor standarde europene fără mențiunea „sau echivalent" urmează a se aplica prevederile OUG 66/2011 cu modificările ulterioare.