ANAP-ordin-formulare-standard-contracte-achizitie-publica

 Catalog-Item Reuse

ANAP a publicat Ordinul nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică
Adaugat la data 6 septembrie 2021

Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii înlocuiește Ordinul Președintelui ANAP nr. 1581/2018.

Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170/2021