Scop și obiective

 Catalog-Item Reuse

ScopSiObiective

-Asociația s-a constituit în scopul implementării mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (ITI) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă Integrată a Deltei Dunării

-Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Delta Dunării, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, a dezvoltării economice precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în dezvoltarea durabilă în Delta Dunării

Obiectivele Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării :

-coordonarea diferitelor intervenții care se vor finanța prin intermediul mecanismului ITI Delta Dunării

-dezvoltarea durabilă a zonei Deltei Dunării și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația

-asigurarea dezvoltării economice și sociale a zonei Deltei Dunării

-inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități

-susținerea accesării a diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile alocate în cadrul Programelor Operaționale finanțate din FESI, în cadrul cărora administrațiile publice locale sunt eligibile ca și solicitanți ai finanțărilor nerambursabile

-îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport a unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația și a întregii zone a Deltei Dunării

-dezvoltarea, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor publice, a infrastructurii de sănătate, a infrastructurii educaționale, reabilitarea clădirilor de patrimoniu

-dezvoltarea turismului

-dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale

-atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea dezvoltării durabile a zonei Deltei Dunării și a unităților administrativ-teritoriale care o compun

-să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare, în scopul de a susține politicile și acțiunile de interes intercomunitar

-coordonarea și acordarea de sprijin asociaților și beneficiarilor în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare, Planului de acțiune din cadrul SIDD DD într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu

-avizează propunerile de proiecte ce urmează a fi derulate prin mecanismul ITI, prin intermediul diferitelor PO, asigurând conformitatea acestora cu SIDD DD

-realizează monitorizarea proiectelor finanțate prin mecanismul ITI, în conformitate cu prevederile SIDD DD

​​
Ultima modificare 23 mai 2022