Catalog-Item Reuse

Planul Național Strategic

Planul Național Strategic PAC reprezintă STRATEGIA AGRICOLĂ LA NIVELUL ROMÂNIEI pentru perioada 2023 - 2027.
Pe 2 decembrie 2021 a fost adoptat oficial acordul privind reforma politicii agricole comune (PAC). Noile norme, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, pregătesc terenul pentru o PAC mai echitabilă, mai ecologică și bazată mai mult pe performanță.
Ele caută să asigure un viitor sustenabil pentru fermierii europeni, să ofere un sprijin mai bine direcționat fermelor mai mici și să le acorde țărilor din UE o mai mare flexibilitate pentru adaptarea măsurilor la condițiile locale.
Agricultura și zonele rurale sunt esențiale pentru Pactul verde european, iar PAC 2023-2027 va fi un instrument de bază pentru atingerea obiectivelor ambițioase ale Strategiei „De la fermă la consumator" și ale Strategiei privind biodiversitatea.

Politica Agricolă Comună (PAC) reformată urmărește:

 • să ofere un sprijin mai bine direcționat fermelor mai mici
 • să sporească contribuția agriculturii la obiectivele UE în materie de mediu și de climă
 • să permită o mai mare flexibilitate pentru statele membre în ceea ce privește adaptarea măsurilor la condițiile locale

Principalele aspecte ale politicii agricole sunt:

 • o nouă arhitectură „verde" bazată pe condițiile de mediu care trebuie respectate de către fermieri și pe măsuri voluntare suplimentare,
 • o mai bună direcționare a plăților directe și a intervențiilor pentru dezvoltarea rurală, ambele categorii făcând obiectul unei planificări strategice,
 • o abordare bazată pe performanță, conform căreia statele membre trebuie să raporteze realizările lor în fiecare an.

Pentru perioada 2023-2027, politica agricolă comună (PAC) se axează pe zece obiective-cheie.

 

Așadar, PAC urmărește:

 • să asigure un venit decent pentru fermieri;
 • să dezvolte competitivitatea;
 • să îmbunătățească poziția fermierilor în lanțul alimentar;
 • să combată schimbările climatice;
 • să protejeze mediul;
 • să conserve peisajele și biodiversitatea;
 • să sprijine reînnoirea generațională;
 • să ajute la dinamizarea zonelor rurale;
 • să protejeze calitatea alimentelor și sănătatea;
 • să promoveze cunoașterea și inovarea.

PAC este împărțită în doi piloni și are trei domenii principale de acțiune:

 • sprijinul direct (primul pilon),
 • măsurile de piață (primul pilon),
 • dezvoltarea rurală (al doilea pilon).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de autoritate de management pentru Planul Strategic PAC 2023-2027, prin direcția tehnică de specialitate, gestionează alocarea financiară pusă la dispoziția României pentru implementarea planului, potrivit Politicii Agricole Comune (PAC) cu sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European de garantare agricolă (FEGA), motiv pentru care este necesară adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ național, astfel încât să se asigure managementul financiar eficient al fondurilor și al capacității de absorbție, prin stabilirea cadrului normativ național general de gestionare financiară a fondurilor europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027.

Plan Național Strategic pentru România prevede 89 tipuri de intervenții, incluzând 51 intervenții prin FEGA (Pilonul I) și 38 intervenții prin FEADR (Pilonul II).

PS PAC are obiective clare pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare și a satului românesc și înglobează instrumente de sprijin finanțate atât din FEGA cât și din FEADR:

 • Pilonul I: FEGA - Plățile directe și intervenții sectoriale (măsuri pentru susținerea pieței)
 • Pilonul II: FEADR - Politica de dezvoltare rurală

Bugetul total PNS pentru perioada 2023-2027  este de 15,8 miliarde euro din care PILONUL 1 (FEGA) compus din Plăti directe = 9,78 miliarde euro + Intervenții sectoriale 151 milioane euro, iar PILONUL 2 (FEADR) = 5,87miliarde euro.

-----

Planul strategic PAC al Romaniei, pe scurt

Versiunea 3.1. a PS PAC

-----

Planul Strategic PAC 2023-2027_v 2.0 – aprobată _ 01 august 2023

Planul Naţional Strategic (PNS) 2023-2027 _ Versiunea aprobată de CE_07.12.2022

Prezentare PNS 2023-2027_Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Planul Naţional Strategic (PNS) 2023-2027 V1.2  - 21 noiembrie 2022

Planul Naţional Strategic (PNS) 2023-2027 V1.1  - 28 februarie 2022

 

➡ MADR-Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

➡ MADR-Consultare publică PNS

➡ Legislație și documente UE

➡ Documente de programare

➡ Informații utile

 

Precizări privind depunerea documentației de avizare pentru DR 30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, în cadrul PS PAC 2023-2027: 

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PS PAC - DR 30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - sesiunea pe apel național noiembrie 2023 pot depune dosarul cererii de avizare în format electronic (documentele semnate în original și scanate  în format PDF),  prin e-mail la adresa office@itideltadunarii.com sau în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării ( Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea).

Dosarul cererii de avizare poate fi depus începând cu data publicării ghidului solicitantului aferent submăsurii, în forma consolidată (forma finală),  pe site-urile www.madr.ro  și  www.afir.ro .

Dosarul cererii de avizare va conține următoarele documente:

-Cerere de avizare (Anexa nr. 1)

-Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul  (Anexa nr. 2​)​

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE AVIZARE _2021-2027 


------
​​​​

Pentru situația la zi a liniilor de finanțare deschise ⬇⬇

Planul Național Strategic PAC 2023 – 2027 – APELURI

​Vezi ⬇⬇

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare aferente intervențiilor din cadrul Pilonului II din PS PAC 2023-2027 în anul 2023


Sursa informațiilor: ​Platforma Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene / Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ​

​​​
Ultima modificare 20 decembrie 2023