Catalog-Item Reuse

Perioada de programare 2014-2020

​​​INVESTIȚIA TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII

 • Singura Investiție Teritorială Integrată ce se implementează în România în perioada de programare 2014-2020, conform Acordului de Parteneriat;
 • Buget total estimat conform prevederilor Programelor Operaționale:
  1,114 miliarde euro din fonduri europene, la care se adaugă finanțarea națională;

  • POIM – 407,64 mil. euro;
  • POR  –  358,1 mil. euro;
  • PNDR  –  168 mil. euro (inclusiv finanțarea națională);
  • POPAM –  37 mil. euro;
  • POC  –  60 mil. euro;
  • POCU  –  60 mil. euro;
  • POCA  –  16 mil. euro;
  • POAT  –  5 mil. euro.
 • Finanțare integrată asigurată din toate programele operaționale, cuprinzând investiții din FC, FEDR, FSE, FEADR, FEPAM


Ultima modificare 18 decembrie 2023