Catalog-Item Reuse

Grupuri de actiune locala

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.
Urmărind aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune și ale PNDR, Programul LEADER are ca scop dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi şi concretizate în strategiile de dezvoltare locală (SDL) elaborate de către fiecare GAL, pentru problemele concrete din teritoriu.

 

Pe teritoriul judeţului Tulcea funcţionează în prezent 5 Grupuri de Acţiune Locală. Fiecare GAL lansează apel de selecţie pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. Grupul de Acţiune Locală eleborează o procedură de selecţie proprie, postată pe site-ul GAL care trebuie consultată de către potenţialii beneficiari de fonduri.

 

GRUP ACȚIUNE LOCALĂ RAZIM

Suprafața teritoriulului acoperit: 1.509,99 km²

Constituit din 9 Unități Administrativ Teritoriale: orașul Babadag, Comuna Baia, Comuna Ceamurlia de Jos, Comuna Frecăței, Comuna Jurilovca, Comuna Mihai Bravu, Comuna Mihail Kogalniceanu, Comuna Sarichioi și Comuna Slava Cercheza.

Strategia de Dezvoltare Locală

 

GRUP ACȚIUNE LOCALĂ DELTA DUNĂRII

Suprafața teritoriulului acoperit: 2.070,16 km²

Constituit din 6 Unități Administrativ Teritoriale: orașul Sulina, Comuna Nufăru, Comuna Beștepe, Comuna Mahmudia, Comuna Murighiol, Comuna Sfântu Gheorghe și Comuna Valea Nucarilor.

Strategia de Dezvoltare Locală

 

GRUP ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD – TULCEA

Suprafața teritoriulului acoperit: 1.457,06 km²

Constituit din 21 de Unități Administrativ Teritoriale: orașul Isaccea – cuprinde orașul Isaccea și satele Revărsarea și Tichilești, comunele – Greci, I.C. Brătianu, Grindu, Jijila - cu reședința la Jijila și satul aparținător Garvăn ; Luncavița - cu reședința la Luncavița, sat aparținător Rachelu ; Niculițel, Smârdan, Somova - cu reședința la Somova, sate aparținătoare Mineri, Parcheș ; Văcăreni; Pardina; Ceatalchioi -  cu reședința la Ceatalchioi, sate Pătlăgeanca, Plauru, Sălceni.

➡​Strategia de Dezvoltare Locală

 

GRUP ACŢIUNE LOCALĂ OAMENII DELTEI

Suprafața teritoriulului acoperit: 1474,1 km²

Constituit din 4 Unităţi Administrativ Teritoriale: Comuna Chilia Veche, Comuna Crişan, Comuna C.A. Rosetti şi Comuna Maliuc.

Strategia de Dezvoltare Locală

 

GRUP ACȚIUNE LOCALĂ HISTRIA – RAZIM – HAMANGIA

Suprafața teritoriulului acoperit: 936 km²

Constituit din 6 Unităţi Administrativ Teritoriale: Comuna Corbu, Comuna Săcele, Comuna Istria, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Fântânele şi Comuna Cogealac.

➡​Strategia de Dezvoltare Locală

 

Pentru informații la zi privind Ghidurile solicitantului  – Condiții specifice de accesare a fondurilor pe Axa LEADER 2014-2020 aici: LEADER

Ultima modificare 2 iulie 2021