Catalog-Item Reuse

FLAG Delta Dunării | Finanțare - ITI Delta Dunării

Proiectul Strategia de Dezvoltare Locală – Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.

În perioada 2010 – 2015 Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – FLAG Delta Dunării a implementat Strategia de Dezvoltare Locală finanțată din Programul Operațional de Pescuit 2007-2013, în valoare totală de 22.284.780,48 € fiind astfel cel mai mare FLAG din Europa atât din punct de vedere a zonei acoperite cât şi a valorii strategiei care s-a implementat. FLAG Delta face parte din rețeaua FARNET (Rețeaua europeană a zonelor de pescuit) şi este membru fondator al Federației Zonelor Pescărești (FZP) din România.

Teritoriul FLAG Delta Dunării este situat integral în arealul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI).

➡ Ghidul pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit

➡ Ghidul de finanțare 

Ultima modificare 2 iulie 2021