Finanțare

 Catalog-Item Reuse

Finanțare

INVESTIȚIILE TERITORIALE INTEGRATE sunt instrumente de dezvoltare teritorială care presupun existenţa unei strategii de dezvoltare teritorială integrată aferentă unui teritoriu desemnat, a unui set de acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare teritorială integrată, şi a unor mecanisme de guvernanţă pentru gestionarea investiţiilor teritoriale integrate.
 
Practic, ITI sunt subprograme care cuprind măsuri integrate multi-dimensionale. Elementul cheie pentru aplicarea ITI este abordarea integrată. Aceasta presupune ieşirea din perspectiva sectorială pentru soluţionarea problemelor identificate în teritoriu; astfel, chiar dacă propunerile de măsuri vor fi în bună parte sectoriale (adică vor putea fi asimilate unui domeniu), există o viziune globală, o perspectivă de ansamblu care asigură corelarea intervenţiilor şi atingerea obiectivelor strategice.
 
De asemenea, abordarea integrată teritorială presupune depăşirea graniţelor administrative şi necesită o disponibilitate sporită a nivelurilor de guvernare de a coopera şi coordona acţiuni pentru realizarea unor obiective comune. ITI reprezintă un instrument de punere în aplicare a strategiilor teritoriale integrate, acestea fiind considerate esenţiale în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. ITI nu sunt operaţiuni sau priorităţi în cadrul unui program operaţional, ci permit finanţarea punerii în aplicare a strategiilor teritoriale integrate din mai multe axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaţionale. Astfel, ITI oferă flexibilitate în elaborarea programelor operaţionale şi eficienţă prin implementarea unor acţiuni integrate.
 
Trebuie de asemenea precizat că în afară de investiţiile care sprijină printr-un ITI o strategie de dezvoltare bazată pe situaţia din teren, pot fi finanţate acţiuni suplimentare ţintite către aceeaşi zonă prin axele prioritare ale unui program operaţional sau ale unor programe operaţionale care nu participă la finanţarea ITI – totuşi, se recomandă ca investiţiile sectoriale să fie corelate şi aliniate la strategiile de dezvoltare teritorială integrată.
 
In ceea ce priveşte delimitarea teritoriilor în care se pot aplica investiţiile teritoriale integrate, sunt avute în vedere următoarele criterii şi elemente:
  • existenţa unei strategii de dezvoltare integrată;
  • caracteristici teritoriale specifice;
  • lipsa oricărei dependenţe faţă de limitele administrative.
Strategia de dezvoltare integrată intersectorială asigură necesităţile de dezvoltare ale teritoriului respectiv şi va fi concepută astfel încât să poată genera sinergii prin aplicarea coordonată a acţiunilor propuse. Setul de acţiuni trebuie să contribuie atât la obiectivele tematice ale axelor prioritare din programul (sau programele) care asigură finanţarea, cât şi la obiectivele de dezvoltare ale strategiei teritoriale.
 
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) reprezintă documentul de referință pentru dezvoltarea Deltei Dunării și a vecinătății sale imediate, stabilind o viziune pe termen lung pentru zonă, ca fiind o „deltă vie, cu sprijin echilibrat pentru mediu și comunitățile sale”, dar și obiective strategice pentru dezvoltarea teritoriului definit ca ITI DD,  în ceea ce privește păstrarea resurselor sale naturale și de mediu unice și dezvoltarea unei economii locale durabile. Așa cum a fost proiectată, strategia are caracter integrat deoarece acoperă toate sectoarele relevante pentru dezvoltarea durabilă a zonei, pe termen mediu și lung.


Ultima modificare 2 februarie 2024