por-2014-2020-informare-privind-eliminarea-avizului-de-oportunitate-al-ministerului-sanatatii

 Catalog-Item Reuse

POR 2014-2020: Informare privind eliminarea Avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății
Adaugat la data 30 ianuarie 2018

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificatGhidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării cerinței obligatorii de obținere şi anexării la cererea de finanțare a Avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății asupra echipamentelor/dotărilor aferente unității de primiri urgențe/ compartimentului de primiri urgențe, însoțit/ă de adresa pe baza căreia acesta a fost emis.

Modificările secțiunilor corespunzătoare din ghidul specific sunt cuprinse în Sinteza modificărilor asupra Ghidului specific 8.2.B – Unități de primiri urgențe, POR 2014-2020

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific care nu se regăsesc în cadrul sintezei de modificări rămân neschimbate.

Ordinul nr. 1806/ 26.01.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, AP8, P.I. 8.1., O.S. 8.2., Operațiunea B – Unități de primiri urgențe
Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor, apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI - cod apel POR/181/8