poc-inovare-clustere

 Catalog-Item Reuse

Programul Operațional Competitivitate, Axa 2  - Deschiderea apelului 3 pentru investiții în tehnologia informației și inovare în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Adaugat la data 21 septembrie 2020

Autoritatea pentru Digitalizarea României prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale împreună cu Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, anunță deschiderea celui de al treilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Depunerea și înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza începând cu data de 2.10.2020 ora 09:00 și se va încheia în data de 2.11.2020 ora 18:00.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-ul https://2014.mysmis.ro.

Anexe 221 apel 3​

Ghid-POC-TIC_221_APEL-3​

ORDIN-apel-221-APEL-3​