update-dj229

UPDATE: „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichioi”
Adaugat la data 26 martie 2021

Proiect: „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichioi”

Proiect: „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichioi”

Finanțat din alocarea ITI pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1

Beneficiar:       UAT - Județul Tulcea

Parteneri:         UAT Comuna Niculițel, UAT Comuna Mihai Bravu, UAT Orașul Babadag și UAT Comuna Sarichioi

Modernizarea DJ 229 - Stadiul lucrărilor : aproximativ 50%


Sector Satu Nou - DN22


Sector DN22-Zebil


Compară cu stadiul lucrărilor la data de 27 august 2020