Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2, cu depunere în MySMIS începând cu data de 4.06.2018, ora 10.00 și până în data de 4.09.2018, ora 16.00.
Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate exclusiv comunităților marginalizate (non-rome) localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraș, municipiu) din teritoriul ITI Delta Dunării, contribuind la implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării – SIDDDD.
În cadrul prezentului apel de proiecte  dedicat teritoriului ITI Delta Dunării, bugetul alocat este de 9 000 000 euro , din care cofinanțarea UE este de 7.650.000 euro(corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar cofinanțarea națională este de 1.350.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%).

Print Friendly