POR

 Catalog-Item Reuse

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 - ITI Delta Dunării

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.
POR 2014-2020 se adresează celor cinci provocări pentru creștere la nivel național, identificate în Acordul de Parteneriat:
 • competitivitatea și dezvoltarea locală
 • populația și aspectele sociale
 • infrastructura
 • resursele
 • administrația și guvernarea.
 În acest context, POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 15 axe prioritare (din care o axă de asistență tehnică). Pentru mecanismul ITI Delta Dunării, există alocare indicativă pentru următoarele axe prioritare:
 •     Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii
 •     Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de   carbon
 •     Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 •     Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
 •     Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 •     Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
 •     Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
 •     Axa prioritara 13: Regenerare urbana - orașe mici
Potențiali beneficiari :
 • Axa 2: IMM – uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri
 •  Axa 3: Autorități publice centrale și locale
 •  Axa 5: Autorităţi ale administraţiei publice locale și centrale, unităţi de cult, definite conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri; parteneriate între aceste entități
 •  Axa 6: Autorități publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună)
 •  Axa 7: UAT-uri, parteneriate între UAT-uri
 •  Axa 8: Autorități publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii, parteneriate
 •  Axa 10: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice), instituţii de învăţământ superior de stat
 •  Axa 13: Unităţi administrativ-teritoriale ( doar Sulina, Isaccea, Macin si Babadag)


Varianta integrală a programului aprobat se regăsește pe pagina web a programului la următorul link: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/documente-de-programare.htmlApeluri închise: 

P.I.2.1.A -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – MICROÎNTREPRINDERI- Sesiune închisă 

 • Perioada: 10.05 -10.11.2017
 • Valoarea apelului: 24.564.706 Euro

P.I.2.1.B -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – INCUBATOARE DE AFACERI - Sesiune închisă

 • Perioada: 05.02-09.07.2018
 • Valoarea apelului:11.705.882 euro

P.I 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor - Sesiune închisă

 • Perioada: 23.02–23.08.2018
 • Valoarea apelului: 50.587.986 euro             

POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Axa prioritară  3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, Apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării - Sesiune închisă

APEL 1:

 • Perioada: 28.08.2017 – 28.02.2018
 • Valoarea apelului: 40.050.064 euro

APEL 2:

 • Perioada: 10.05 – 10.09.2019
 • Valoarea apelului: 17.038.875 euro

POR/2019/3/3.1/B/ITI/2, Axa prioritară  3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,  Operațiunea B – Clădiri publice, Apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării - Sesiune închisă

APEL 1: (apel închis)

 • Perioada: 28.07.2017 – 28.01.2018
 • Valoarea apelului: 29.773.885 euro

APEL 2:  (apel închis)

 • Perioada: 21.06 – 21.10.2019
 • Valoarea apelului: 27.531.058 euro

POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public – Corrigendum 3 - publicat 13.08.2018 - Sesiune închisă

 • Perioada: 18.02.2018 - 18.10.2018
 • Valoarea apelului: 5.152.941 euro 

POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

APEL 1:

 • Perioada: 20.09.2017 – 21.06.2018
 • Valoarea apelului: 41.230.129 euro

APEL 2: (apel închis)

 • Perioada: 17.06.2019 – 18.11.2019 (16.10.2019)
 • Valoarea apelului: 25.656.743 euro

POR/2017/5/5.1/ITI/1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, pentru zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării - Sesiune închisă

 • Perioada: 27.07.2017 - 22.12.2017
 • Valoarea apelului: 31.380.000 euro

POR/2017/5/5.2/ITI/1 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, dedicat Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării, aprobat prin ORDIN 2413/13.03.2017 - Sesiune închisă 

 • Perioada: 14.05-14.11.2017
 • Valoarea apelului: 20.360.000 euro

POR/2017/6/6.1/ITI/1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale, dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării - Sesiune închisă 

 • Perioada: 24.04.2017–24.04.218
 • Valoarea apelului: 86.170.000

POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritara 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării – Corrigendum 1 - publicat 19.02.2019 - Sesiune închisă

APEL 1:

 • Perioada: 23.04.2017 - 23.10.2017
 • Valoarea apelului:  5.980.000 euro

APEL 2:

 • Perioada:19.07.2018 – 19.04.2019
 • Valoarea apelului: 15.985.481 euro

P.O.R/2017/8/8.1/OS 1.A/1/ - Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii „Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate" - Sesiune închisă

 • Perioada: 21.05.2018 - 21.10.2018
 • Valoarea apelului: 4.508.000 euro

P.O.R/2017/8/8.1/OS 2.B/1/7 Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă", Operaţiunea B – Unităţi de primire urgenţe - Sesiune închisă

 • Perioada: 18.10.2017–18.04.2018
 • Valoarea apelului: 2.940.000 euro

POR/2019/8/8.1/1/8.2.B -  Spitalul Județean de Urgență ITI Delta Dunării

POR/8/8.1/8.3/B/ITI - Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități - Sesiune închisă

 • Perioada - 20.07.2017–20.04.2018
 • Valoarea apelului: 2.328.000 euro

P.I 8.1/O.S3 Obiectivul specific 8.3 C - grup vulnerabil "copii" - Sesiune închisă

APEL1:

 • Perioada: 03.07.2017–30.03.2018
 • Valoarea apelului: 3.725.960 euro

APEL 2:

 • Perioada: 01.03.2019 - 01.07.2019
 • Valoarea apelului: 3.882.312 euro

APEL 3 - în consultare

 • Perioada consultare publică: 24.02.2020 - 29.02.2020
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C-apel 3, grup vulnerabil: „copii”(în consultare)


P.I 10.1/10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar - Sesiune închisă

 • Perioada: 04.01.2018 -  05.07.2018
 • Valoarea apelului: 5.800.000 euro

P.I 10.1/10.1  - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învățământului obligatoriu  - Sesiune închisă

 • Perioada: 04.01.2018 -  09.07.2018
 • Valoarea apelului: 19.000.000 euro

P.I 10.1/10.1  - Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii - Sesiune închisă

 • Perioada: 04.01.2018 -  10.07.2018
 • Valoarea apelului: 12.000.000 euro

POR/2018/13/13.1/1/ITI, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România - Sesiune închisă

 • Perioada: 30.04.2018 -  01.10.2018
 • Valoarea apelului: 19.174.393 euro

Axe prioritare:Anunțuri și comunicate ale AM POR

24.02.2020: A fost publicat spre consultare publica Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C

 10.10.2019:A fost lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru AMBULATORIU ITI DELTA DUNĂRII- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 –„Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Operațiunea 8.1.A – Ambulatoriu - Zonă de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării.

10.10.2019: A fost modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI - În data de 10.10.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a publicat ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, aferente Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, până la data de 18.11.2019, ora 12.00.Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune proiecte în cadrul apelurilor dedicate ITI din cadrul POR 2014-2020.
Teritoriul ITI DD beneficiază de alocare distinctă care este prevăzută în Anunțul de Lansare a Apelului.

Cu excepția proiectelor aferente Axei 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, înainte de înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi încărcat de solicitant în sistemul informatic MYSMIS2014.  
Cererile de finanțare care nu au depus aviz sau cererile de finanțare care au aviz de neconformitate vor fi declarate neeligibile.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE AVIZARE pentru conformitate cu Strategia Integrată de Devzoltare Durabilă a Deltei Dunării 2030 pentru proiectele care vor fi finanțate prin POR în cadrul perioadei de programare 2014-2020, prin mecanismul ITI

Lista avizelor de conformitate cu SIDD DD pentru proiectele ce vor fi finanțate din POR 2014-2020, prin mecanismul ITI (15 octombrie 2019)


PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII SIDD DD

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI,  contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedură de Monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă, începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.
Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

 • Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)
 • Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD.

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

 • evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor  și implicit, a gradului de absorbție a FESI  dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD;
 • evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării.

Procedura de monitorizare pe proiectele finanțate prin POR 2014 – 2020 în teritoriul ITI Delta Dunării se aplică de către:

 • expertul/experții POR pentru sprijin în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate prin POR, urmărirea ex-post a proiectelor, evaluarea și aplicarea criteriilor de prioritizare;
 • experții în informare și comunicare, implicați în mediatizarea rezultatelor monitorizării și evaluării;        
 • responsabilul cu monitorizare, căreia îi revine înregistrarea și transmiterea documentelor;  
 • expertul achiziții publice - sprijin pentru beneficiari în domeniul achizițiilor;
 • expertul / experții IT- sprijin beneficiari în introducere date în sistemele informatice ale programelor, administrarea bazelor de date;
 • juristul - sprijin pentru beneficiari în interpretarea prevederilor legale aplicabile;
 • expert resurse umane  - sprijin pentru beneficiari în probleme de resurse umane.

Procesul de monitorizare pe proiectele POR contribuie  la atingerea rezultatelor,  a  obiectivelor generale și specifice ale proiectului, finanțat în cadrul mecanismului ITI. Procesul de monitorizare și raportare conține activitățile axate pe progresul proiectului, propune inițiative și ia acțiuni de remediere, păstrează planul de lucru actualizat în mod continuu.

Foarte important pentru beneficiarii proiectelor finanțate prin POR 2014 – 2020 în Teritoriul ITI Delta Dunării: în termen de cinci zile lucrătoare de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii vor transmite către ADI ITI DD extrase din cererea de finanțare referitoare la:

 • Date de identificare beneficiar
 • Date de identificare proiect
 • Valoare totală proiect/ Valoare eligibilă proiect/ Valoare solicitată
 • Persoane de contact
 • Activitățile proiectului și calendarul activităților
 • Planul de achiziții
 • Bugetul proiectului
 • Graficul cererilor de rambursare/plată/prefinanțare
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE a elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDD DD, ce vor fi finanțate prin POR 2014 - 2020, din alocările acordate mecanismului ITI Delta Dunării

COMITETE DE MONITORIZARE POR 2014-2020
http://www.inforegio.ro/ro/implementare/decizii-cm-por
Următorul Comitet de Monitorizare al AM POR va avea loc la Râmnicu Vâlcea în perioada 15-16.10.2019.
Ultima modificare 9 august 2020