POPAM

 Catalog-Item Reuse

POPAM

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, aprobat de Comisia Europeana prin Decizia nr. 8416 din 25.11.2015, este finanțat prin Fondul European Pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM). Strategia Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în zonele pescărești.
Intervenţiile de tip CLLD – FLAG –  finanţate din FEPAM, vor avea ca scop creșterea potenţialului zonelor cu specific pescăresc, pentru a promova noi surse de venit pentru comunitățile pescărești prin activități specifice sectorului (procesare, marketing) sau prin diversificare (mediu, turism, educaţie) și pentru a proteja şi încuraja biodiversitatea în zonele vizate. Intervenţiile CLLD vor fi folosite şi pentru combaterea riscului de sărăcie şi excluziune socială a persoanelor care trăiesc în comunitățile pescărești, de o manieră integrată și prin activarea comunității.

Programul este structurat în 30 de Măsuri de Finanțare care sunt grupate în 6 Priorități ale Uniunii.

Ultima versiune a Progamului Operational, respectiv Versiunea 6.0 a fost adoptata de Comisia Europeana la data de 04.12.2018, si se regaseste la urmatorul link:

            https://www.ampeste.ro/docs/POPAM/Programme_2014RO14MFOP001_6_1_ro.pdf

În cadrul mecanismului ITI DD sunt finanțate si beneficiază de o alocare distinctă de 38.760.000 euro 16 Măsuri de finanțare din cadrul Priorităților Uniunii 1, 2, 4 și 5, acestea răspunzând unor Obiective Specifice ale Programului, după cum urmează:

Prioritatea Uniunii 1 – Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

Masura I.1 – Inovare, valoare alocata:  80.000 euro
Masura I.2 – Servicii de consiliere, valoare alocata:  400.000 euro
Masura I.6– Diversificare si noi forme de venituri, valoare alocata:  1.600.000 euro
Masura I.15
 – Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin si adaptarea pescuitului la protectia speciilor, valoare alocata:  180.000 euro
Masura I.17
 – Protejarea biodiversitatii marine – colectarea deseurilor, valoare alocata:  180.000 euro
Masura I.21 – Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice, valoare alocata:  240.000 euro
Masura I.22 – Valoare adaugata, calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite, valoare alocata:  400.000 euro
Masura I.23 – Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi, valoare alocata:  2.500.000 euro


Prioritatea Uniunii 2 – Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Masura II.1 – Inovare, valoare alocata:  80.000 euro
Masura II.2
 – Investitii productive in acvacultura, valoare alocata:  18.000.000 euro
Masura II.3 – Investitii productive in acvacultura – eficienta utilizarii resurselor, reducerea utilizarii apei si a substantelor chimice, recirculare, sisteme de minimizare a utilizarii apei, valoare alocata:  900.000 euro
Masura II.4
 – Investitii productive in acvacultura – cresterea eficientei energetice, energie regenerabila, valoare alocata:  1.000.000 euro

Prioritatea Uniunii 4 – O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite

Masura III.2 si III.3 – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala valoare alocata:  10.000.000 euro

Prioritatea Uniunii 5 – Stimularea comercializării și a prelucrării

Masura IV.3 – Masuri de marketing, valoare alocata:  200.000 euro
Masura IV.4
 – Prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultură, valoare alocata:  3.000.000 euroPlanul anual de lucru ce cuprinde Măsurile ce urmează a fi lansate, bugetele estimate pe fiecare masură în parte, precum și perioadele estimative pentru lansarea apelului de depunere a cererilor de finanțare, se intocmește de catre DGP AM POPAM și se regasește pe site-ul  ampeste.ro.

La urmatorul link se regăsesc Anunțurile active privind lansările de apeluri: https://www.ampeste.ro/informari/anunturi-lansari-apeluri.html

IN ACEST MOMENT NU SUNT APELURI DESCHISE.

IN ACEST MOMENT NU SUNT APELURI ÎN CONSULTARE PUBLICĂ

Apeluri închise

  • MĂSURA IV.4 - PRELUCRAREA PRODUSELOR PESCĂREȘTI ȘI DE ACVACULTURĂ

Perioadă: 20.06.2019, ora 12.00 - 19.08.2019. ora12.00

Alocare financiară pentru ITI: 9.524.600 lei (2.000.000 euro)

Ghidul solicitantului în vigoare pentru măsurile din cadrul POPAM cu alocare ITI DD

GHIDUL pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit - Măsura III.2. şi III.3. - versiunea 2 (publicat in 24.04.2018)

Ordinul 592 din 24.04.2018 pentru aprobarea Ghidului pentru Grupurile de acţiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit (publicat in 24.04.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.1 Inovare.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 160 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

Anexe la Masura I.1 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.2 Servicii de consiliere.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 159 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

Anexe la Masura I.2 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI   - MASURA I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit.pdf (publicat in 22.11.2018)

Anexe la Masura I.6.rar (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1395 din 28.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.15 -LIMITAREA IMPACTULUI PESCUITULUI ASUPRA MEDIULUI MARIN ȘI ADAPTAREA PESCUITULUI LA PROTECȚIA SPECIILOR (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 162 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

Anexe la Masura I.15 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI   - Măsura I.17: Protecția și refacerea biodiversității marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine.pdf (publicat in 04.07.2017)

Anexe la Masura I.17 (publicat in 04.07.2017)

Ordinul 171 din 28.05.2017.pdf (publicat in 04.07.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA I.21 -Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor.pdf; (publicat in 27.06.2017)

Ordinul 165 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

Anexe la Masura I.21 (publicat in 27.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI   - Măsura I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite.pdf (publicat in 22.11.2018)

Anexe la Masura I.22.rar (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1389 din 24.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - - MASURA I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.pdf (publicat in 22.11.2018)

Anexe la Masura I.23.rar (publicat in 22.11.2018)

Ordinul 1395 din 28.09.2018.pdf (publicat in 22.11.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.1 - Inovare (SCAN).pdf; (publicat in 12.06.2017)

Ordinul 164 din 18.05.2017.pdf

Anexe la Masura II.1 (publicat in 12.06.2017)

GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA II.2 - Investiții productive în acvacultură versiunea 3.pdf (publicat in data de 13.08.2018)

Anexe la Masura II.2.rar (publicat in data de 13.08.2018)

Ordinul 1258 din 17.07.2018.pdf (publicat in 13.08.2018)

GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei (rectificat).pdf; (publicat in 13.02.2019)

Anexe la Masura II.3.rar (publicat in 13.02.2019)

 GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă (publicat in data de 02.10.2018) 

 Anexe la Masura II.4  (publicat in data de 02.10.2018)

  GHIDUL SOLICITANTULUI - MASURA IV.3 Măsura: IV.3 Măsuri de marketing.pdf; (publicat in 27.06.2017)

 Ordinul 163 din 18.05.2017.pdf (publicat in 27.06.2017)

 Anexe la Masura IV.3 (publicat in 27.06.2017)

 GHIDUL SOLICITANTULUI  - GHID MASURA IV.4 - iunie 2019 (publicat in 19.06.2019)

 Arhiva Ghidului Solicitantului se regăsește pe site-ul AM POPAM la următorul link

https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/arhiva-ghidul-solicitantului-popam.html

 


Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cadrul tuturor Măsurilor din cadrul POPAM 2014-2020.
Acolo unde teritoriul ITI DD beneficiază de alocare distinctă care este prevăzută în Anunțul de Lansare a Apelului, după înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz însoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la DGP AM-POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare în MYSMIS2014.
În etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului stabilit de AM POPAM conform grilelor de evaluare și selecție și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Cererile de finanțare care nu au depus aviz sau cererile de finantare care au aviz de neconformitate vor intra în competiția națională.

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE AVIZARE PENTRU CONFORMITATE CU STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII PENTRUPROIECTELE CARE VOR FI FINANȚATE PRIN POPAM ÎN CADRUL PERIOADEI DE PROGRAMARE 2014 - 2020,PRIN MECANISMUL ITI 


Lista avizelor de conformitate cu SIDD DD pentru proiectele ce vor fi finanțate din POPAM 2014-2020, prin mecanismul ITI (15 octombrie 2019)

PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII SIDD DD

Pentru a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI,  contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD, a fost elaborată si se aplică o Procedura de Monitorizare. Aceasta acoperă întreaga perioadă începând cu faza de pregatirea a cererii de finanțare și până în faza de post implementare.

Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de realizare a:

  • Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD (încadrarea acestora în Pilonii, Domeniile și Obiectivele Specifice prezentate în cadrul SIDD DD, urmărirea realizării indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)
  • Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD.

Obiectivele procedurii de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD constă în:

  • evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor  și implicit, a gradului de absorbție a FESI  dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD;
  • evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării.
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE a elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin POPAM 2014 - 2020, din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării

COMITETE DE MONITORIZARE POPAM 2014-2020

În conformitate cu Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 322/17.03.2016, privind aprobarea componenței și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, ADI ITI DD este Membru CM POPAM cu statut de observator permanent. În această calitate, participă la sedințele Comitetului, transmite observații și este consultat în luarea deciziilor care privesc teritoriul ITI Delta Dunarii.​

Deciziile Comitetului de Montorizare POPAM și alte documente utile, se gasesc la următorul link:

Mai multe informatii se regăsesc pe site-ul AM POPAM, la următorul link:

https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/comitet-de-monitorizare-popam-2014-2020.html

​​
Ultima modificare 15 octombrie 2019