Grupuri de actiune locala

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.
Programul LEADER, urmărind aceleași obiective generale și specifice ale Politicii Agricole Comune și ale PNDR presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră specifică, adaptată nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi şi concretizate în strategiile de dezvoltare locală (SDL) elaborate de către fiecare GAL, pentru problemele concrete din teritoriu.

Pe teritoriul judeţului Tulcea funcţionează în prezent 5 Grupuri de Acţiune Locală.

Fiecare GAL lansează apel de selecţie pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. Grupul de Acţiune Locală eleborează o procedură de selecţie proprie, postată pe site-ul GAL care trebuie consultată de către potenţialii beneficiari de fonduri.

Oportunităţile de finanţare sunt detaliate pe site-urile de prezentare ale Grupurilor de Acţiune Locală

  • Asociaţia G.A.L Delta Dunării

Teritoriul GAL cuprinde comunele Beştepe, Nufăru, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina.
Accesaţi link-ul: https://gal-deltadunarii.ro/

  • Asociaţia „Grup de Acţiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea”

Teritoriul GAL cuprinde orașul Isaccea și comunele Smârdan, I.C. Brătianu, Grindu, Greci, Jijila, Văcăreni, Luncavița, Isaccea, Niculițel, Somova, Ceatalchioi și Pardina.
Accesaţi link: https://galdntulcea.ro/

  • Asociaţia G.A.L. Razim

Teritoriul GAL cuprinde oraşul Babadag, comunele Baia, Ceamurlia de Jos, Frecăţei, Jurilovca, Mihai Bravu, Mihail Kogalniceanu, Sarichioi şi Slava Cercheză.
Accesați link-ul: http://www.galrazim.ro/

  • Asociaţia G.A.L. Munţii Măcinului – Dunărea Veche

Teritoriul GAL cuprinde comunele Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanţu, Hamcearca, Horia, Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia şi Valea Teilor. Acest GAL nu acţionează pe teritoriul ITI Delta Dunării.
Accesaţi link-ul: http://www.galmuntiimacinului.ro/

  • Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală oamenii Deltei”

Teritoriul GAL cuprinde comunele Chilia Veche, Crişan, C.A.Rosetti şi Maliuc.
Accesaţi link-ul: http://www.galoameniideltei.ro/

Teritoriul ITI – Judeţul Constanţa

  • Asociația „Grupul de acţiune locală Histria-Razim-Hamagia”

Teritoriul GAL cuprinde comunele Corbu, Săcele, Istria, Mihai Viteazu, aflate în teritoriul ITI Delta Dunării și comunele Fântanele și Cogealac aflate în afara teritoriului ITI.
Accesaţi link-ul: http://www.gal-histria.ro/

Pentru informații la zi privind Ghidurile solicitantului  – Condiții specifice de accesare a fondurilor pe Axa LEADER 2014-2020 accesați link-ul: http://www.madr.ro/axa-leader.html

Ultima modificare 24 iulie 2019