Granturi SEE și Norvegiene

Granturile SEE și norvegiene (EEA Grants and Norway Grants) reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European.​ ​Principalul stat donator este Norvegia, care contribuie cu 97% din totalul finanțărilor. 

Norvegia, Islanda și Liechtenstein sunt țări membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb și fac parte din piața internă europeană prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE). Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice, în timp ce domeniile, obiectivele și rezultatele așteptate sunt stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.
Cooperarea dintre România și țările Spațiului Economic European (SEE) a început ca urmare a aderării la Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007, România devenind parte contractantă la Acordul privind SEE în data de 25 iulie 2007.
Astfel, România a beneficiat de o alocare de 906 mil. euro, în trei perioade de finanțare:

 • 98,5 mil. euro în perioada 2007-2009, pentru 69 de proiecte în domenii precum protecția mediului, sănătate, patrimoniu cultural.  Rata de absorbție a fost de 88%;

 • 305,95 mil. euro în perioada 2009-2014, pentru 830 de proiecte finanțate prin 22 de programe, încheiate în decembrie 2017. Mai multe detalii privind rezultatele obținute sunt prezentate aici.

 •  502 mil. euro în perioada de finanțare 2014-2021, alocate prin 12 programe de finanțare (în curs de derulare).

Schema de granturi mici – Ghidul de finanţare pentru documentații tehnice în vederea realizării de investiții comunitare

În atenția Unităţilor Administrativ Teritoriale -  Prin schema de granturi mici se continuă finanțarea de documentații tehnice în vederea realizării de investiții comunitare pentru construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea:

 • infrastructurii destinate alimentării cu apă (pentru unități care furnizează servicii sociale);
 •  infrastructurii de canalizare,  a drumurilor, podurilor și podețelor (proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce facilitează grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale);
 • locuințelor sociale.
 • Termen depunere proiecte: 24 iunie 2020

Schema de granturi mici Acces la finanţare – 2020
Ghid_aplicant_SGM2_2020


În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României și Statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanțate proiecte în cadrul celor 12 programe de finanțare stabilite, în domeniile:

 • dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, drepturile omului;
 • energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică;
 • dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM;
 • sănătate publică;
 • cercetare;
 • patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală;
 • justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen;
 • afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității;
 • educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri;
 • dialog social și muncă decentă;
 • cetățenie activă – societate civilă;
 • mediu și schimbări climatice.
Totodată, din Fondul pentru relații bilaterale vor fi finanțate inițiative de dezvoltare a relațiilor bilaterale între statele donatoare și România.
Mai multe detalii pe pagina web a Granturilor SEE și Norvegiene.

http://mfe.gov.ro/granturi-see-si-norvegiene/

Ultima modificare 18 mai 2020