Flag Delta Dunarii

Proiectul STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ – GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.
În perioada 2010 – 2015 Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – FLAG Delta Dunării a implementat Strategia de Dezvoltare Locală finanțată din Programul Operațional de Pescuit 2007-2013, în valoare totală de 22.284.780,48 € fiind astfel cel mai mare FLAG din Europa atât din punct de vedere a zonei acoperite cât şi a valorii strategiei care s-a implementat. FLAG Delta face parte din rețeaua FARNET (Rețeaua europeană a zonelor de pescuit) şi este membru fondator al Federației Zonelor Pescărești (FZP) din România.

Teritoriul FLAG Delta Dunării este situat integral în arealul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI).

Anunț prelungire sesiune de primire cereri de finanțare pentru Măsura 2

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării  anunță prelungirea până la data de 22.06.2018 a sesiunii închise de primire cereri de finanțare pentru Măsura 2-Valorificarea patrimoniului natural şi măsuri de protejare a mediului în zona Flag Delta Dunării, conform Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 având alocată pentru această sesiune suma de 6.999.845,00 lei echivalentul a 1.570.000,00 euro.

Anunț privind prelungirea termenului de depunere proiecte în cadrul Apelului 1 Măsura 3

FLAG Delta Dunării anunță prelungirea termenului de depunere proiecte în cadrul Apelului 1 Măsura 3 până pe data de 22.06.2018


Anunț lansare sesiune depunere cereri de finanțare – Măsura 1

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării   anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, in cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 — 2020: Prioritatea Uniunii nr. 4 Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă si sporirea coeziunii teritoriale, Contract nr. 29/24.03.2016, Măsura 1 — Diversificarea activității de pescuit și crearea de locuri de muncă în zona FLAG Delta Dunării.
Tipul apelului este competitiv cu termen limită de depunere.
Data și ora de Ia care pot fi depuse cereri de finanțare: 02.05.2018, ora 10.00
Data si ora limită până Ia care pot fi depuse cereri de finanțare: 20.06.2018, ora 15.00.
Proiectele se vor depune Ia sediul Asociației Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării municipiul Tulcea, strada Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc IBEROM, etaj 2.


Anunț lansare sesiune depunere cereri de finanțare – Măsura 3

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – anunță lansarea primei sesiuni pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020: Prioritatea Uniunii nr. 4 Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura 3 – Guvernanță locală, Inovare, Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului istoric și cultural al zonei. Tipul apelului este competitiv cu termen limită de depunere.

Data si ora de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 16.04.2018, ora 15.00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 30.05.2018, ora 15.00.

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil acordată în cadrul unui proiect care se încadrează în regulile ajutorului de minimis, va fi de 891.700,00 lei (echivalentul a 200.000 de EURO).

Proiectele se vor depune la sediul Asociației Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării  municipiul Tulcea, strada Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc IBEROM, etaj 2.

Ultima modificare 24 iulie 2019