am-pocu-corrigendum-la-ghidul-solicitantului-dezvoltare-locala-integrata-dli-360-grade-in-comunitatile-marginalizate-din-teritoriul-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

AM POCU: corrigendum la ghidul solicitantului „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”
Adaugat la data 31 august 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 480/2018.

Corrigendum-ul vizează prelungirea termenului de depunere a proiectelor, precum și alte modificări referitoare la aspecte privind cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel.