afir-a-publicat-ghidul-solicitantului-pentru-modernizarea-infrastructurii-de-irigatii

 Catalog-Item Reuse

AFIR a publicat Ghidul Solicitantului pentru modernizarea infrastructurii de irigaţii
Adaugat la data 15 ianuarie 2019

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat Ghidul solicitantului (GS) pentru submăsura 4.3.I - „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - IRIGAȚII, inclusiv teritoriul ITI-Delta Dunării.

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  și de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.

OBIECTIVELE submăsurii 4.3.I:

  • Modernizarea infrastructurii de irigații;

BENEFICIARI:

  • Organizații/federații ale utilizatorilor de apă constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în vigoare

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și nu va depăși:

  • 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune(SPP);
  • 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare(SPA, SRP).

Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.3.I - „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - IRIGAȚII,  inclusiv teritoriul ITI-Delta Dunării, precum și Anexele aferente acestui Ghid sunt disponibile la următorul link: https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_irigatii

În termen de 7 zile de la data publicării Ghidului Solicitantului AFIR va emite anunţul de deschidere a sesiunii de depunere a cerererilor de finanţare pe această submăsură.

În conformitate cu prevederile PROCEDURII OPERAŢIONALE DE AVIZARE PENTRU CONFORMITATEA CU STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII(SIDD DD):

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR pot depune dosarul cererii de avizare în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate în original si scanate  în format PDF),  prin e-mail la adresa office@itideltadunarii.com.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus și înregistrat la sediul ADI ITI DD cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va conține următoarele documente:

-Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale

-Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și  pe suport electronic în format editabil

-Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original