Anunțuri

​​

 

 

http://www.itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/pocu-apel-SES-Rural-ITIITI : alocare de 3 milioane de euro pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural<p>Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a publicat ghidul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural". Acest apel este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) și teritoriului ITI Delta Dunării. Teritoriul ITI Delta Dunării beneficiază de o alocare de 3.000.000 de euro.​</p>2020-09-20T21:00:00Z
http://www.itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/poc-inovare-clustereProgramul Operațional Competitivitate, Axa 2 - Deschiderea apelului 3 aferent Acțiunii 2.2.1<p>​Autoritatea pentru Digitalizarea României prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale împreună cu Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, anunță deschiderea celui de al treilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.</p>2020-09-20T21:00:00Z
http://www.itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/CP-OUG-proiecte regenerare urbanaConsultare publică: Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru proiectele de regenerare urbană finanțabile din fonduri externe nerambursabile<p>​Ministerul Fondurilor Europene a lansat în data de 16.09.2020, în consultare publică un Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru proiectele de regenerare urbană finanțabile din fonduri externe nerambursabile.</p><p>Proiectul de OUG este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia. Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de e-mail: <a href="mailto:acte.normative@mfe.gov.ro">acte.normative@mfe.gov.ro</a>, sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.<br></p>2020-09-16T21:00:00Z
http://www.itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/sprijin-temporar-fermieriSprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor<p>​Ministerul Agriculturii a initiat o noua modificare a PNDR 2014-2020 prin care programul se completează cu o noua masură : M21 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 (articolul 39b) </p><p>-Bugetul total al măsurii este de 150 milioane euro</p><p>- Sprijinul financiar în  valoarea maximă de 7000 Euro/ fermier exploatație, se acordă fermierilor din sectorul zootehnic respectiv bovine, ovine caprine, sectorul, legume fructe și cartofi.</p>2020-09-15T21:00:00Z
http://www.itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/plan-national-rezilientaSprjin financiar pentru finanţarea proiectelor de investiţii de interes strategic naţional/local<p>OUG  Nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.</p><p>În document se menţionează că Ministerul Fondurilor Europene alocă fondurile necesare pregătirii proiectelor pe bază de contracte de finanţare, încheiate cu beneficiarii finali de fonduri pentru pregătirea proiectelor, în funcţie de valoarea estimată a proiectelor de investiţii, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestora.</p><p></p>2020-09-14T21:00:00Z
http://www.itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/schema-ajutor-statSchemă de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri<p>​<span style="text-align:justify;">A fost publicat Ordinul  </span><span style="text-align:justify;">Nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19.</span></p><p style="text-align:justify;">Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.</p>2020-09-14T21:00:00Z
http://www.itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/poim-preuniversitar-sarsPOIM, consultare publică: Ghidul „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”<p>​Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, lansează în<strong> consultare publică</strong> ghidul solicitantului „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2". ​</p>2020-09-07T21:00:00Z
http://www.itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/poc-gs-tablete-educatieConsultare publică – Achiziția de tablete școlare – Ghidul solicitantului aferent acțiunii 2.3.3 – secțiunea E-EDUCAȚIE<p>Autoritatea pentru Digitalizarea României (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale) și Ministerul Fondurilor Europene (Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate) anunță lansarea spre <strong>consultare publică</strong> a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, apel 2.</p>2020-09-07T21:00:00Z
http://www.itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/gs-deseuri-proiecte-noiPOIM: Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi”<p>​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat Ghidul Solicitantului – condiții specifice pentru de accesare a fondurilor pentru Apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor. ​</p>2020-09-03T21:00:00Z
http://www.itideltadunarii.com/anunturi/noutăți-finanțări/gs-termoficare-proiecte-noiPOIM: Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi”<p>​Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat <strong>Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi”</strong>.</p>2020-09-03T21:00:00Z