Asociația pentru dezvoltare intercomunitară

​Asociaţia s-a constituit în scopul organizării, reglementării, finanţării, monitorizării şi coordonării în comun, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)​

Finantare mecanism ITI
Calendar lansari
Rolul ADI-ITI in accesarea finantarilor
Buget total estimat: 1,114 miliarde euro din fonduri europene, la care se adaugă finanțarea națională
POIM

407.64

mil. euro

POR

358.1

mil. euro

PNDR

168

mil. euro

POPAM

37

mil. euro

POC

60

mil. euro

POCU

60

mil. euro

POCA

16

mil. euro

POAT

5

mil. euro